CSR Policy

Wij zijn een betrouwbare partner zijn voor onze leveranciers en medewerkers. Middels ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, willen we de juiste omgeving creëren voor al onze belanghebbenden.

Binnen dit beleid stellen we deze 4 pijlers als het belangrijkste fundament van onze strategie:

- Monitoring

- Quality control

- Chemical compliance

- Social circumstances

 

Deze 4 pijlers vormen het belangrijkste raamwerk voor het handhaven van ons CR-beleid en is gericht is op onze belangrijkste CR-verantwoordelijkheden:

 

  • Wij zijn een verantwoordelijk en duurzaam bedrijf dat de SDG's van de VN volgt, met Planet, People, Prosperity, waarbij wij het accent op Partnerships leggen.

 

  • Wij tonen onze commitment aan onze fabrikanten met betrekking tot onze CR-normen en voldoen aan de naleving door de gehele toeleveringsketen.

 

  • Wij ondersteunen gedeelde verantwoordelijkheid.

 

  • Onze partners en wij betalen de salarissen, de sociale uitkeringen en hanteren de arbeidsvoorwaarden volgens de lokale wetgeving (zoals ook vastgelegd door de ILO (International Labor Organisation).

 

  • Wij produceren onder Redmax-normen, met een duidelijke focus op continue verbetering.