15 Mei 2019

In verreweg de meeste gevallen zullen de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming die wij daartoe hebben gekregen of zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

In andere gevallen hebben wij een eigen gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Soms hebben wij een wettelijk verplichting om persoonsgegevens te verwerken. Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking. En wij zorgen ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Redmax acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Redmax is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel redmaxsportswear.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Redmax.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Uiteraard werken wij samen met andere partijen. In bepaalde gevallen ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen. Bedrijven waarmee we deze informatie delen zijn Online Distributeur voor correcte marketing en Tlogistics voor het verzenden van de bestelde producten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van voornoemde doeleinden. Zij mogen de persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden
Uiteraard werken wij samen met andere partijen. In bepaalde gevallen ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen. Bedrijven waarmee we deze informatie delen zijn Online Distributeur voor correcte marketing en Tlogistics voor het verzenden van de bestelde producten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van voornoemde doeleinden. Zij mogen de persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

ContactformulierenNieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres en nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden
Uiteraard werken wij samen met andere partijen. In bepaalde gevallen ontkomen wij er niet aan om persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen. Bedrijven waarmee we deze informatie delen zijn Online Distributeur voor correcte marketing en Tlogistics voor het verzenden van de bestelde producten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken in het kader van voornoemde doeleinden. Zij mogen de persoonsgegevens niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertentie
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
De persoonsgegevens die worden verwerkt worden door ons beschermd door de organisatorische en technische maatregelen die wij daarvoor hebben getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: firewalls, versleuteling van de persoonsgegevens evenals zowel fysieke als administratieve toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Redmax
Hofdreef 28
4881 DR Zundert
[email protected]